Viden ved forløb

Kontakt til klinikken foregår i første omgang via e-mail og du bedes bruge kontaktformularen (for at få sikker mail til dine oplysninger).

Ved opstart af samtaler/forløb bedes du venligst sørge for at have læst denne side og følgende sider:

Din indstilling

Ved psykologisk behandling skal du være indstillet på, at det er et stykke arbejde for dig, som kræver din aktive deltagelse og engagement. Derved øges udbyttet også.

Sideløbende behandling

Du bedes oplyse anden sideløbende behandling, uanset hvilken type eller regi den foregår i (alternativ, kropsterapi, psykiater m.m.).

Sundhedskort

Som sygesikringspatient skal du medbringe Sundhedskort til hver konsultation (gyldigt og fungerende). Øvrige bedes også have det med første gang, aht. identifikation og at klinikken får dine data.

Online Booking

Efter 1. samtale er det muligt at få adgang til Online tidsbestilling og -aflysning. Der skal anmodes om aktivering. Aflysning af aftalt tid kan ikke ske mindre end 24 hverdagstimer før (udløser sent afbud / udeblivelses honorar). Tider bestilt i weekend og helligdage vil tidligst blive be- eller afkræftet førstkommende hverdag.

Betaling

Der anmodes om, at betalingen sker dagen før som overførsel via Netbank til

Reg. 4317 konto 4160965975 (se priser for aktuelle beløb). Der kan også overføres et a conto-beløb.

Eller kort/Mobil betaling i klinikken (VISA, MASTERCARD, G-Pay, Apple-Pay. Ikke danKort uden VISA).

Afslutning

Samtaleforløb bør som hovedregl ikke afsluttes uden en afsluttende samtale, hvor vi begge ved at det er sidste gang. Derfor opfordres til, at der fx ikke afsluttes ved at sende en e-mail. Dette er almindeligvis bedst for psykologforløb og anbefales af Dansk Psykologforening. Derved kan forløbet rundes af. For sygesikringsforløb er sidste samtale afkortet (ca. 25-30 min.), pga. slutbrev til egen læge m.m.

Akut

Klinikken har ikke akut-funktion.

Almindeligvis besvares e-mails kun på hverdage, og der kan gå nogle dage.

Opstår behov for hjælp uden for klinikkens almindelige åbningstid kan man kontakte:

Egen læge (se dit Sundhedskort)

Vagtlæge (Region Sjælland, tlf.: 1818, tidsrum 16-08)

PAM – Psykiatrisk Akut Modtagelse, Region Sjælland, tlf.: 1818 (fælles-nummer og døgn åbent)

Forskningsprojekt med Institut for Psykologi

Jeg indgår i et samarbejde med Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Her er jeg aktuelt tilknyttet et forskningsprojekt om psykoterapeutisk behandling hos praktiserende psykologer. Formålet med projektet er at undersøge hvad, der har indflydelse på et psykoterapeutisk forløb med henblik på at sikre den bedst mulige behandling. Som klient hos mig er det muligt at deltage i projektet, men det er selvfølgelig helt frivilligt. Du kan læse mere om projektet på www.psy.ku.dk/crop/klienter.