Priser

Sygesikring

Egenandel (40% af honorar): Priser individuel behandling iht. gældende overenskomst (reguleres to gange årligt 1. april og 1. oktober), aktuelt oktober 2023:

Første konsultation Kr. 453,22.
Anden og efterflg. kons. Kr. 377,92.

Honorarer gælder alle konsultationsformer: Fremmøde, video og telefon.

Telefon- og dobbelt-konsultationer kan aftales.

For øvrige (seneste) se: https://www.dp.dk/radgivning/selvstaendige-psykologer/ydernummer/praksishonorarer-og-fortolkningsbidrag/

Privat (reguleres årligt 1. januar)

Individuelle samtaler: Kr. 1250,- (1. gg. 55 min. Efterflg. 45 min.)
Par/relations-samtaler: Kr. 2500,- (90 min.)

Betaling

Fortrinsvis via Netbank (se oplysninger) eller Mobilepay.

Forsikringer

Flere sundhedsforsikringer og nogle husstandsforsikringer yder helt eller delvist tilskud.

Hvis behandling med Sundhedsforsikring evt. via et netværk anbefales det at jævnføre: https://www.dp.dk/radgivning/selvstaendige-psykologer/sundhedsforsikringer-og-netvaerk/materiale/

Medlemskab af sygeforsikringen danmark giver mulighed for tilskud.

Øvrige

Supervision, undervisning, personaletræning m.m.: Priser oplyses på konkret forespørgsel.