Priser

Sygesikring

Egenandel (40% af honorar): Priser individuel behandling iht. gældende overenskomst (reguleres to gange årligt 1. april og 1. oktober), aktuelt oktober 2022:

Første konsultation Kr. 443,63.
Anden og efterflg. kons. Kr. 369,92.

Honorarer gælder alle konsultationsformer: Fremmøde, video og telefon.

For øvrige (seneste) se: https://www.dp.dk/radgivning/selvstaendige-psykologer/ydernummer/praksishonorarer-og-fortolkningsbidrag/

Privat (reguleres årligt 1. januar)

Individuelle samtaler: Kr. 1250,- (1. gg. 55 min. Efterflg. 45 min.)
Par/relations-samtaler: Kr. 2500,- (90 min.)

Forsikringer

Flere sundhedsforsikringer og nogle husstandsforsikringer yder helt eller delvist tilskud.

Hvis behandling med Sundhedsforsikring via et netværk er det relevant at jævnføre: https://www.dp.dk/radgivning/selvstaendige-psykologer/sundhedsforsikringer-og-netvaerk/materiale/

Medlemskab af sygeforsikringen danmark giver mulighed for tilskud.

Øvrige

Supervision, undervisning, personaletræning m.m.: Priser oplyses på konkret forespørgsel.