Om Per R. Morthorst

Psykolog Per R. Morthorst er født i 1968 og uddannet på Københavns Universitet i 2001. Videreuddannet til aut. klinisk psykolog, specialist i psykoterapi og supervisor godkendt Dette efter knap 13 års ansættelse i psykiatrien (fortrinsvis behandling af ikke-psykotiske lidelser) og fra 2013 fuldtids privatpraktiserende med ydernummer (deltidspraksis fra 2003).

CV og fagfællesskaber

Deltager regelmæssigt i forskellige supervisionsgrupper med psykologer, psykiatere og læger med minimum samme erfaringsniveau (+15 års erfaring).

2017-2020Andelshaver PsykologNet amba, og fra 2018-2020 bestyrelsesmedlem (selskabet er ophørt)
2014Supervisor godkendt
2010Specialist i psykoterapi (voksne)
2004Autoriseret af Psykolognævnet under Børne- og Socialministeriet
2013Selvstændig i Per Morthorst Psykologisk Praksis, fuldtid.
2001-2013 Psykiatrien Roskilde, Psykoterapeutisk Dagafsnit / Distrikt psykiatri / Klinik for ikke-psykotiske lidelser / Shared care projekt / Angst-klinikken / (lejlighedsvist Psykiatrisk skadestue).
2001Cand.psych. Københavns Universitet

Faglige medlemskaber

Dansk Psykologforening (DP) (https://www.dp.dk/)

Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer (DPSP) (https://www.dp.dk/decentrale-enheder/dansk-psykoterapeutisk-selskab-for-psykologer/)

IPTP – Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi (http://iptp.dk/)

Dansk Selskab for ISTDP (https://istdp-danmark.dk/)

Samarbejder med (psykologer med mere end 15 års erfaring)

Vibeke Møller, København

Helge B. Jacobsen, Lyngby

Pia Scheuer Jensen, Espergærde

Lise Winther, København

Pernille Holt Larsen, Greve

Annett Levy-Andersen, Solrød Strand