Supervision og undervisning

Supervision og undervisning

Supervision og undervisning kan være adskilte læringsformer, men kan også kombineres.

Per Morthorst har med sin psykiatriske viden og store supervisions-erfaring udviklet skræddersyede kurser til personale, der arbejder med andre mennesker. (klik her for liste med afholdte kurser)

Hvad er supervision?

Det, kan kort beskrives, som: ’En aktivitet, hvor man genvinder tabte frihedsgrader’. At arbejde med mennesker belaster på forskellig vis. Ofte følelsesmæssigt, hvor medarbejdere på en måde ’kommer i klemme’ mellem deres professionelle rolle og deres egne følelser. Afhængigt af, hvad den enkelte har brug for, har supervisionen forskelligt indhold og fokus. Det kan være forståelse af relationer og dynamikker mellem mennesker, der mangler. Eller en hændelse, der har vagt stærke følelser, som ikke gavner udførelse af den konkrete opgave. Eller viden om hvordan mennesker reagerer, når de er syge eller har et (skjult) handicap.

Når personalet ’genvinder de i arbejdet, tabte friheder’, så kan de bedre udføre de opgaver, som de skal, og med en bedre håndtering af relationen med det menneske, som de skal hjælpe. De bliver med andre ord klædt på til at håndtere det psykiske samspil, så de kan udføre deres arbejde mere tilfredsstillende for den pågældende person og dem selv.

Undervisning

Dette kræver ikke den store uddybning, men når der er behov for at lære noget om psykiske processer, så vil almindelig ‘tavle-undervisning’ skulle kombineres med deltagernes egne erfaringer og problemer. Det således være gavnligt med øvelser, der understøtter det indlærte.

Konkrete kurser

Per Morthorst har afholdt adskillige kurser i forskellige regier, som har været målrettet personale, der arbejder med og hjælper borgere/beboere, der udgør en særlig udfordring. Se uddybning her (klik).

Siden under opbygning. Mere på vej….