Kurser/seminarer

Faglige fokus:

  • Højne emotionelle involvering i psykoterapien (bedre effekt).
  • Psykoterapiforskning i privat praksis. Deltager i CROP ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet
  • Kvalitet i privat psykologpraksis, Akkrediteringsbesøg 13.02.2020, IKAS

Deltagelse i:

(Hvor intet er anført er kurset/seminaret af en dags varighed)

Neurokemi, ved Carsten R. Bjarkam, speciallæge i neurokirurgi, Ph.D. og lektor. Marts 2021, online (2 dage)

Piger med Asperger, kons. og fam.tp. Lulle Scheel, Center for Autisme, okt. 2019, Herlev

DPSP Int. sem.: Through the lens of affect psychology, Perspectives on Narcissism, Anxiety, Grief, and ‘Compassion Fatigue’ – what is the role of shame? ved Dr. Mary Lamia, okt. 2019, København

5th Danish Immersion in Davanloos ISTDP with Dr. Allan Abbas: Mobilization of the Unconcious Therapeutic Alliance and breakthrough to the Unconcious across the Spectrum. Aug. 2019, København (3 dage)

Personlighedsforstyrrelser i ICD-11, kursus ved psykologerne Sebastian Simonsen og Bo S. Bach, oktober 2018, DP, København

Hjerne træthed, Kursus med spec. i neuropsykl. Anders Degn Pedersen, AcademyCph, November 2017, København

The Power of Placebo. Kursus med psykolog Irving Kirsch, Ph.D, marts 2017, DP/SPS, København

Børn med angst, foredrag v/ prof. mso Barbara H. Esbjørn i DPSP, marts 2017, København

IPTP – Jubilæumsseminar, Nationale seminar om personlighedsforstyr-relser,  apr. 2016, København (to dage)

Seminar: Suicide Prevention, førende danske og internationale forskere, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, april 2016 (½ dag)

ISTDP: Fleksible og effektive måder til at håndtere angst og forsvar i psykoterapi, v/ Jon Frederickson, DPSP, marts 2016, Århus

2nd Danish Immersion in Davanloo’s ISTDP, Spectrum of Suitable Patients and Core Interventions in Davanloos ISTDP: Foundations of the Technique, by prof. Allan Abbass, Januar 2016, København (3 dage)

ISTDP seminar: Innovative måder at håndtere forsvarsmekanismer i ind. psykoterapeutisk behandling, P. Coughlin og T.P. Hansen, ISTDP, Sept. 2015, København

3. Nordiske ISTDP Konference, nov. 2014, København, (2 dage)

… (flere følger – der er mange)